Kindred tilldelas varning och sanktionsavgift av Spelinspektionen

Spelinspektionen har utfärdat en varning och sanktionsavgift om 100 miljoner kronor till Kindred group, efter att de erbjudit kunderna incitament som inte är förenliga med den nya spellagstiftningen.

Det är Spooniker Ltd, som är ett dotterbolag till Kindred group, som tilldelats varningen och sanktionsavgifter, då spelinspektionen ansett att de ekonomiska incitament som erbjudits deras kunder strider mot den nya spellagstiftningen.

När den nya spellagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2019 gjorde Kindred en feltolkning i vad som ansågs vara en bonus enligt den nya lagen. Detta ledde till att vissa kampanjer, erbjudanden och tävlingar enligt spelinspektionen gick att anse som bonusar och stred därmed mot lagstiftningen.

Kindred skärpte tolkningen av lagen redan under våren 2019, och kommer att överklaga spelinspektionens beslut med hänvisning till att den nya spellagstiftningen är otydlig gällande kommersiella aktiviteter och hävdar att den har skapat oklarhet. Kindreds syfte med överklagan av spelinspektionens beslut är få rättslig vägledning i tolkning av den nya lagstiftningen