ATG varnas av spelinspektionen

Spelinspektionen har utfärdat en varning för ATG efter att ett tekniskt fel lett till att spelare har fått ut bonusar flera gånger, detta trots att det enligt svenska direktiv endast får utbetalas en bonus per spelare. Spelinspektionen hävdar att ATG överträdit kap 14, 9§ i spellagen: ”En licenshavare får endast vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel erbjuda eller lämna bonus.”

ATG meddelade själva spelinspektionen om att felet inträffat och hävdar att det orsakats av en flytt av servrar, som ledde till att data om tidigare utbetalade bonusar inte uppdaterats. Spelinspektionen meddelar att de inte kommer vidta några åtgärder i ärendet, eftersom det var bolaget själva som rapporterade händelsen och men hänsyn till att det endast varade under en kort period och endast påverkade ett fåtal kunder.

ATG ser ytterst allvarligt på situationen och kommer att se över sina interna rutiner för att motverka att felet uppstår igen.

Totalt 15 kunder hann dra nytta av situationen under de 5,5 timmar som det varade, den 14 januari. Den totala summan av felaktigt utbetalade bonusar var 850 kronor.